Open 24 hours

  • Facebook
  • Line
  • Whatsapp

0982682872

Eastinyhome@gmail.com

147/7 Pornprapanimit 7 Rd Soi Siam Country Club Banglamung Chonburi Thailand 20150

เกี่ยวกับเรา

Page1

Eastiny home โฮมแคร์สไตล์รีสอร์ท

Eastiny Home ศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นพร้อมให้บริการดูแลบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงโดยครอบคุมทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลและผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การวางแผนการดูแลแบบองค์รวม ความไว้วางใจ ทีมงานจะดูแลบุคคลที่เป็นที่รักของท่านเสมือนญาติ การรายงานความคืบหน้าทุกวันผ่านผู้ดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ความอบอุ่น ทางใจที่ได้รับจากการดูแลและการร่วมกิจกรรมระหว่างผู้ป่วยกับหมู่ญาติและทีมงาน เป็นสิ่งที่ทีมงานมอบให้อย่างไม่รู้จบความพร้อมของร่างกายและจิตใจที่จะต้องดำรงอยู่อย่างมีความสุข ภายใต้การดำเนินงานของ Eastiny Home  จะทำให้บุคคลอันเป็นที่รักของท่านมีความสุขและพร้อมที่จะยิ้มสู้ต่อไปในโลกกว้างใบนี้ ทางทีม Eastiny home พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่ท่านทุกเรื่องราวของผู้สูงอายุและการดูแลการเจ็บป่วยในระยะพักฟื้นอย่างเต็มความสามารถ

Eastiny Home Nursing Care Service

call 0982682872 or email us at Eastinyhome@gmail.com